Jag heter Johanna som har Stjärnkullens uppfödning. 

Bor i Degerfors